תיקון בריתוך סרטי מסועי גומי
RUBBERFIX תיקון בריתוך סרטי מסועי גומי
RubbaFIX® Introductory
תיקון סרטי מסועים בריתוך חם