צבע אפוקסי יסוד/אבץ ימי ומשטחים לחים ALOCIT28.14

ALOCIT 28.14 EPOXY COATING-ZINC PRIMER DARK GREY

.

צביעת שטחים מזוהמים מעל למים סביבה ימית/כימית

.

TDS - MSDS