קיט מלא לתיקון פריצות ונזילות בצנרת Wencon pipe repair kit

Wencon PIPE REPAIR KIT

.

לתיקון פריצות בצנרת סביבה ימית\כימית

.

TDS